بهترین شغل فناوری اطلاعات کدام است؟

بهترین شغل فناوری اطلاعات کدام است؟

مشاغل علوم کامپیوتر در سطوح متفاوتی وجود دارند. این تفاوت سطح، شرایط را برای انتخاب شغل های مختلف در علوم تکنولوژی فراهم می سازد.

وقتی هوش مصنوعی عکس را توضیح می دهد...

وقتی هوش مصنوعی عکس را توضیح می دهد...

بی شک برچسب گذاری توسط Facebook یا Google Photo را بر روی عکس های خود دیده اید. اما این کار فقط برچسب گذاری یا همان Labeling است.

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

به یک موسیقی گوش نواز کلاسیک که توسط هوش مصنوعی به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته شده گوش فرا دهید:

نحوه انتخاب اولین زبان برنامه نویسی

نحوه انتخاب اولین زبان برنامه نویسی

آنچه که انتخاب می کنید بر زندگی تان تاثیر می گذارد.