سامانه آموزشگاه مجازی سامانه آموزشی یک کلاس
تغییر نگاه شخص به وسیله یادگیری عمیق

تغییر نگاه شخص به وسیله یادگیری عمیق

این یکی کمی عجیب است. تصور کنید شما یک عکس از یک نفر، مانند یک دوست یا یک خویشاوند دارید. متخصصین Deep Learning یک شبکه یادگیری عمیق را آموزش دادند تا نگاه شخص را تغییر دهند.

یادگیری عمیق و شناسایی هوشمند رفتار انسانها

یادگیری عمیق و شناسایی هوشمند رفتار انسانها

چندی پیش اخباری در مورد استفاده از برخی عینک های پلیس در چین مخابره شد که به صورت هوشمند می تواند رفتار انسانها را بررسی کرده و مد نظر قرار دهد.

20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

1. مهم ترین نقطه قوت شما چیست؟
2. مهم ترین نقطه ضعف شما چیست؟