داده رایانش ابری پردیس

معرفی روش Automatic Storage Management

در پنجمین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLE به تشریح روش (Automatic Storage Management (ASM خواهیم پرداخت.

 

معرفی روش Automatic Storage Management

ASM در اوراكل 10 معرفي شد اين امكان يك جايگزين براي مدل ذخيره سازي ديتافايل ها به روش File System می باشد. به طور كلي ASM يك Logical Volume Manger می باشد كه توسط شركت اوراكل طراحی شده است. در اين حالت يك Raw Disk در اختيار اوراكل قرار داده می شود و مديريت نگهداری اطلاعات بر روی آن توسط اوراكل انجام می شود. اوراكل بر روي ديسك های فيزيكی گروه های منطقی ايجاد می كند. به اين ترتيب قابليت های ذيل ايجاد می شود.

1. امكان اضافه يا كم كردن ديسك های فيزيكی بدون ايجاد وقفه در دسترسي به اطلاعات.
2. افزايش و بهبود Availability و كارايی با بكارگيری مكانيزم Mirroring و Striping در سطح فايل های Database.
3. ايجاد مكانيزم داخلي محافظت از داده ها.
4. رفع مشكل خرابی بلاك ها به صورت خودكار از روی كپی سالم آنها.