داده رایانش ابری پردیس

رضایت نامه شرکت بورس کالای ایران بابت اجرای پروژه جداسازی اینترنت (راهکار پردیس پادنت)

رضایت نامه شرکت بورس کالای ایران

پس از اجرای پروژه موفقیت آمیز جداسازی شبکه اینترنت از شبکه سازمان (پردیس پادنت) شرکت بورس کالای ایران در تاریخ اردیبهشت ماه سال 93 و تایید مراتب امر توسط کارشناسان آن سازمان محترم مبنی بر امنیت و انعطاف پذیری راهکار مذکور، این شرکت موفق به دریافت رضایت نامه ی کاری از این مجموعه گردید.

رضایت نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رضایت نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه پیاده سازی سرویس های مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاربران شبکه اینترانت در ادارات کل استانی موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

رضایت نامه پتروشیمی اراک بابت اجرای موفقیت آمیز پروژه جداسازی اینترنت از شبکه سازمان

رضایت نامه شرکت پتروشیمی اراک

پس از اجرای پروژه موفقیت آمیز جداسازی شبکه اینترنت از شبکه سازمان در پتروشیمی اراک (شازند) در تاریخ اردیبهشت ماه سال 91 و تایید مراتب امر توسط کارشناسان آن سازمان محترم مبنی بر امنیت و انعطاف پذیری راهکار مذکور، این شرکت موفق به دریافت رضایت نامه ی کاری از این مجموعه نفتی گردید.